Disclaimer

www.eibertjesdag.nl is een website van Palland media.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.eibertjesdag.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van www.eibertjesdag.nl. www.eibertjesdag.nl noch haar uitgever is verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. www.eibertjesdag.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het is niet toegestaan onderdelen van de eibertjesdag .nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.eibertjesdag.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. www.eibertjesdag.nl behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van deze site.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar de www.eibertjesdag.nl zo uit te voeren dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Aansprakelijkheid

www.eibertjesdag.nl kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen.

www.eibertjesdag.nl noch haar uitgever aanvaardt aansprakelijkheid voor schade behoudens veroorzaakt door grove schuld en/of opzet aan de zijde van de www.eibertjesdag.nl.

Palland media